Kupite stanovanje v naselju Nokturno

Seznam prostih stanovanj v naselju Nokturno si lahko ogledate tukaj, vsem stanovanjem pripadajo shrambe ter parkirna mesta. Za ogled stanovanj si lahko termin rezervirate na telefonski številki 01 429 38 55 ali prek e-pošte info@nokturno.si.

Prodaja stanovanj poteka na klasičen način -  kupec, ki prvi sklene prodajno pogodbo za posamezno stanovanje ter izpolni vse pogodbene obveznosti, postane lastnik stanovanja. Prodajne cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.

Plačilni pogoji: nakazilo 10 % kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, preostanek kupnine  v roku 60 dni.

Jamčevalni rok

Prodajalec, GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52,1260 Ljubljana-Polje, matična številka 2273152000, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZVKSES dne 30.03.2011 opravil izročitev in prevzem skupnih delov in naprav v objektih naselja Nokturno družbi TABOR Ljubljana d.d., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična številka 5072239000, skladno s sklenjeno Pogodbo o upravljanju storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih gradbenih elementov in skupnih instalacij za Stanovanjsko naselje Nokturno, Markovec z dne 04.02.2011 (leta 2012 je družba Tabor Ljubljana d.d. oddelilo dejavnost upravljanja in ustanovilo novo družbo Tabor upravljanje in vzdrževanje d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična št. 6054684).

Desetletni jamčevalni rok za napake v solidnosti gradnje (streha, fasada, konstrukcijski elementi in drugi skupni deli in naprave) je zato začel teči navedenega dne in poteče 30.03.2021.

Popis tehničnih lastnosti stavbe – strojne instalacije

Obveščamo vse potencialne ponudnike oz. kupce, da ima naselje tri kotlovnice na utekočinjeni naftni plin, ki oskrbujejo stanovanja in poslovne prostore z ogrevano vodo. Pogodba za dobavo utekočinjenega naftnega plina je v fazi sklepanja z družbo Istrabenz plini d.o.o.; infrastrukture za utekočinjeni zemeljski plin na koprskem območju za enkrat še ni. Stroški ogrevanja ter priprava tople vode so glede na projektirani in izvedeni sistem strojnih inštalacij pri sedanjem energentu primerljivi operativnim stroškom bolj energetsko potratnih sosesk.