Celotna ponudba stanovanj

od 120 do 120 m²

Stanovanja

1 poslovni prostor

Trenutno ni predmet prodaje

Poslovni prostori

Obvestilo!

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) obvešča vse interesente, da se po odpravljenem ukrepu o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, ter prepovedi prehajanja med občinami t.j. s 15. februarjem 2021 nadaljuje postopek prodaje stanovanja v naselju Nokturno z oznako C-J3-P-S2 (DUTB ID 42-054). Nepremičninska agencija Re-max, ki z DUTB sodeluje pri prodaji navedenega stanovanja, izvaja oglede skladno z veljavnimi odloki in upoštevaje vsa priporočila o izvajanju dejavnosti NIJZ.

 

Stanovanje z oznako C-J3-P-S2

V naselju Nokturno je od 15.02.2021 dalje na voljo za ogled in nakup še zadnje prosto stanovanje in sicer opremljeno vzorčno stanovanje s komercialno oznako C-J3-P-S2 (2S, preurejeno v 2S+K) na naslovu Kvedrova cesta 22f, Koper.

Stanovanje se prodaja na način elektronske javne dražbe (E-dražbe) z razpisnimi elementi:

  • ogledi od 15.02.2021 do 15.03.2021
  • elektronska prijava na E-dražbo do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok)
  • plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 16.03.2021 (potrdilo o plačilu varščine in podpisan Popis lastnosti sta obvezni prilogi ob elektronski prijavi)
  • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.03.2021
  • do 22.03.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
  • 25.03.2021 ob 8:30 – začetek E-dražbe
  • korak za dražitev 1.000 EUR.

Več informacij glede izhodiščne cene nepremičnine, načina nakupa, prodajne dokumentacije, idr. je objavljenih pod »Kako kupiti«, komercialna skica pa je na voljo pod »Stanovanja«.

Za vodene oglede stanovanja se lahko dogovorite pri posredniku prodaje, Nepremičninski družbi d.o.o. (Re-max). Termine za ogled si lahko rezervirate na kontaktni številki 080 73 15 ali na 01/420 59 14 ali preko e-pošte nokturno@re-max.si.

Ogledi se izvajajo skladno z veljavnimi odloki in s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate.

 

Dodatni večnamenski prostori/shrambe

Za lastnike stanovanj in poslovnih prostorov v naselju Nokturno je na voljo še nekaj dodatnih večnamenskih prostorov/shramb v objektih E in F. Glede ogleda in preverbe razpoložljivosti prostorov se lahko prav tako obrnete na posrednika prodaje, Nepremičninsko družbo d.o.o. (Re-max).   

 

Poslovna prostora

V naselju Nokturno je na voljo za nakup tudi dokončan in opremljen poslovni prostor z oznako B-P-PP1, na naslovu Kozlovičeva ulica 30, namenjen mirnim dejavnostim.

Termine za oglede poslovnega prostora si lahko prav tako  rezervirate pri Nepremičninski družbi d.o.o. (Re-max) na tel: 080 73 15 ali na 01/420 59 14 ali preko e-pošte nokturno@re-max.si.

Ogledi pa se tudi izvajajo skladno z veljavnimi odloki in s higienskimi priporočili NIJZ, ki jih je potrebno dosledno upoštevati.

 

Poslovni prostor z oznako F-K-PP1, zgrajen do III. podaljšane gradbene faze, trenutno ni predmet prodaje.

 

Vabimo vas, da za nadaljnje informacije spremljajte našo spletno stran.

Galerija

Več