DUTB v Nokturnu prodaja novih šest stanovanj

Koper, 9. julij 2020 – Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo od 11. julija 2020 dalje prodajala novih šest stanovanj v naselju Nokturno v Kopru. Prodaja bo potekala z zbiranjem zavezujočih ponudb do 31. avgusta 2020.

V naselju Nokturno je od 14.10.2020 dalje na voljo za ogled in nakup še zadnje prosto stanovanje in sicer opremljeno vzorčno stanovanje s komercialno oznako C-J3-P-S2 (2S, preurejeno v 2S+K) na naslovu Kvedrova cesta 22f, Koper.

Stanovanje se prodaja na način elektronske javne dražbe (E-dražbe) z razpisnimi elementi:

ogledi od 14.10.2020 do 05.11.2020

elektronska prijava na E-dražbo do 05.11.2020 do 23:59:59 ure (razpisni rok)

plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 5.11.2020 (potrdilo o plačilu varščine in podpisan Popis lastnosti sta obvezni prilogi ob elektronski prijavi)

plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 06.11.2020

do 10.11.2020 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna

12.11.2020 ob 13.00 – začetek E-dražbe

korak za dražitev 1.000 EUR.

Več informacij glede izhodiščne cene nepremičnine, načina nakupa, prodajne dokumentacije, idr. je objavljenih pod »Kako kupiti«, komercialna skica pa je na voljo pod »Stanovanja«.

Dodatni večnamenski prostori/shrambe

Za lastnike nepremičnin v naselju Nokturno je na voljo še 12 dodatnih večnamenskih prostorov/shramb v objektih E in F. Glede ogleda in preverbe razpoložljivosti prostorov se lahko prav tako obrnete na posrednika prodaje, Nepremičninsko družbo d.o.o. (Re-max).   

Poslovna prostora

Kmalu bosta na voljo za nakup še dva poslovna prostora (dokončan pisarniški prostor v objektu B in večji poslovni prostor v III. podaljšani gradbeni fazi v objektu F).

Vabimo vas, da za nadaljnje informacije spremljajte našo spletno stran.

Več informacij o stanovanjskih enotah in postopku prodaje je na voljo na spletni strani www.nokturno.eu.