Poslovni prostor z oznako F-K-PP1

Dvoetažni poslovni prostor z oznako F-K-PP1, zgrajen do III. podaljšane gradbene faze, se nahaja v pritlični in kletni etaži objekta F, Kvedrova cesta 28, Koper in je namenjen mirnim dejavnostim. Neto tlorisna površina znaša 319,50 m2 (GURS podatek). V notranjosti je poslovni prostor v grobem stanju brez ometov, estrihov, brez obdelanih stropov in brez priklopov na deloma pripravljene instalacijske vode. Dostop do pritličnega dela je urejen iz vzhodne in južne strani objekta, dostop do kletnega dela pa po zunanjih stopnicah na južnem delu objekta. Izdelava notranjih stopnic v poslovnem prostoru ni predmet ponudbe/prodaje.
Poslovnemu prostoru pripada večnamenski prostor/shramba, ki se nahaja v 2. garažni etaži, tri zunanja parkirna mesta z oznakami F2, F3 in F4 in osem parkirnih mest, ki se nahajajo v 2., 3. in 4. garažni etaži objekta F.  
Razpoložljiva projektna dokumentacija za naselje Nokturno se nahaja pri upravniku stavbe F.

Nepremičnina lahko predstavlja dobro investicijsko priložnost. Prodaja se po načelu videno kupljeno.

Prodajna cena poslovnega prostora je 325.000,00 EUR +  22% DDV. 

Ogledi nepremičnin
Ogledi predmetnih nepremičnin bodo možni ob torkih med 10.00 in 12.00 uro ter ob petkih med 13.00 in 15.00 uro, po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca Re-max (kontaktni gsm: 040 88 44 16), vendar v primeru, če epidemiološke razmere to dopuščajo ter upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu (Obrazec za ne zavezujočo ponudbo) pošljete vašo nezavezujočo ponudbo in podpisano listino "Nokturno - Popis lastnosti" ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času. 

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/