Kupite stanovanje v naselju Nokturno

Obvestilo!

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 dne 12.11.2020 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Za čas trajanja predmetnega Odloka se prodaja in ogledi nepremičnin v stanovanjskem naselju Nokturno do preklica NE izvajajo.

Tudi prejete ponudbe za dodatne večnamenske prostore/shrambe se tako v tem času ne bodo obravnavale.

Hvala za razumevanje.

 

1. prodajna faza od 11.7.2020 do 31.8.2020 – zbiranje zavezujočih ponudb

V naselju Nokturno se je 11.7.2020 pričela prodaja treh opremljenih vzorčnih stanovanj (dve 2S+K, eno 2S, preurejeno v 2S+K) in treh neopremljenih stanovanj (eno 2S+K, dve 3S). Stanovanja so se prodajala na način zbiranja zavezujočih ponudb, z rokom za oddajo ponudbe do 31. 8. 2020.

Postopek prodaje petih stanovanj je v zaključni fazi.

2. prodajna faza od 14.10.2020 do 30.11.2020 – E-dražba

Od 14. oktobra 2020 dalje je v naselju Nokturno na voljo za ogled in nakup zadnje prosto stanovanje z oznako C-J3-P-S2, na naslovu Kvedrova cesta 22f, Koper, t.j. dvo-sobno opremljeno vzorčno stanovanje, preurejeno v 2S+K. Stanovanje se obravnava kot novogradnja z jamstvom po ZVKSES. Komercialna sklica je na voljo pod »Stanovanja«.

Stanovanje se prodaja na način E-dražbe, z rokom za prijavo na E-dražbo do 30.11.2020 do 23:59:59 ure.

Razpisni elementi so sledeči:

 • ogledi od 14.10.2020 do 30.11.2020
 • elektronska prijava na E-dražbo do 30.11.2020 do 23:59:59 ure (razpisni rok)
 • plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 30.11.2020 (potrdilo o plačilu varščine in podpisan Popis lastnosti sta obvezni prilogi ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 01.12.2020
 • do 04.12.2020 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • 07.12.2020 ob 13.00 – začetek E-dražbe
 • korak za dražitev 1.000 EUR.

Več informacij glede izhodiščne cene nepremičnine, razpisnih pogojev za E-dražbo, prodajne dokumentacije, idr. je objavljenih v nadaljevanju pod »Prenesi datoteke«, ostala dokumentacija pa je objavljena pod »Prodajna dokumentacija«.

Za vodene oglede stanovanja se lahko dogovorite pri posredniku prodaje, Nepremičninski družbi d.o.o. (Re-max). Termine za ogled si lahko rezervirate na kontaktni številki 080 73 15 ali na 01/420 59 14 ali preko e-pošte nokturno@re-max.si

Ogledi se izvajajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate.

Tlorisi stanovanj

Prenesi datoteke

Jamčevalni rok

Prodajalec, GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52,1260 Ljubljana-Polje, matična številka 2273152000, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZVKSES dne 30.03.2011 opravil izročitev in prevzem skupnih delov in naprav v objektih naselja Nokturno družbi TABOR Ljubljana d.d., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična številka 5072239000, skladno s sklenjeno Pogodbo o upravljanju storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih gradbenih elementov in skupnih instalacij za Stanovanjsko naselje Nokturno, Markovec z dne 04.02.2011 (leta 2012 je družba Tabor Ljubljana d.d. oddelilo dejavnost upravljanja in ustanovilo novo družbo Tabor upravljanje in vzdrževanje d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična št. 6054684).

Desetletni jamčevalni rok za napake v solidnosti gradnje (streha, fasada, konstrukcijski elementi in drugi skupni deli in naprave) je zato začel teči navedenega dne in poteče 30.03.2021.

Popis tehničnih lastnosti stavbe – strojne instalacije

Obveščamo vse potencialne ponudnike oz. kupce, da ima naselje tri kotlovnice na utekočinjeni naftni plin, ki oskrbujejo stanovanja in poslovne prostore z ogrevano vodo; infrastrukture za utekočinjeni zemeljski plin na koprskem območju za enkrat še ni. Stroški ogrevanja ter priprava tople vode so glede na projektirani in izvedeni sistem strojnih inštalacij pri sedanjem energentu primerljivi operativnim stroškom bolj energetsko potratnih sosesk.

Jamstva in spremembe prodajnega postopka

 • DUTB pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
 • Glede oglaševane informativne cene v posameznem oglasu DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih nezavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane informativne cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.
 • DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
 • Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.